Politika koju izdaje Coswell S.p.A. prema članku 13. Europske uredbe 2016/679

 

gdje

1) kao rezultat vašeg posjeta našim web stranicama, popunjavanja obrazaca, vašim sudjelovanjem na našim natjecanjima, primitku vaših zahtjeva / upita, preliminarnih kontakata, anketa i istraživanja tržišta te moguće uspostave poslovnih odnosa naša tvrtka će prikupljati i obrađivati ​​Vaše osobne podatke 
2) radi jasnoće, ovdje iznosimo sljedeće definicije iz Europske uredbe 2016/679:
Osobni podaci: sve informacije koje se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu ("subjekt podataka"); fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, on-line identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetske, mentalne, ekonomske, kulturne ili društvene identiteta te fizičke osobe;
Obrada: označava svaku radnju ili skup poslova koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, automatiziranih ili neovlaštenih sredstava, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, preuzimanje, konzultacija, uporaba , otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, usklađivanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem. Sada, prema članku 13. Europske uredbe 2016/679,

ovime vas obavještavamo
da će prikupljanje i obrada osobnih podataka provesti niže potpisano društvo u skladu sa sljedećim:
a) opće namjene: podaci će se obrađivati ​​kako bi se zadovoljili zahtjevi / upiti za ispravno izvršavanje birokratskih, računovodstvenih, poreznih, komercijalnih, tehničkih i korporativnih aktivnosti koje su propisane zakonom i u svakom slučaju strogo povezane s postojećim odnosima;

b) "izravne marketinške" svrhe: vaši se podaci mogu koristiti isključivo i iekskluzivno uz besplatan, neobvezatan, specifičan i eksplicitan pristanak koji u bilo kojem trenutku može biti opozvan, kao i za slanje oglasnog materijala / komunikacije poštom, e-mailom, telefonom, faksom , SMS porukom, MMS, WhatsApp i sličnim alatima; nakon davanja suglasnosti ipak imate pravo prigovoriti, u bilo kojem trenutku i bez naknade, u vezi obrade svojih podataka u tu svrhu;

c) metode: podaci će se obrađivati i pomoću papirnih alata/podrške i elektronički/putem računala/interneta, uz potpuno poštivanje zakona, prema zakonitim načelima i ispravnosti i na način koji štiti privatnost;

d) izborna odredba: pružanje vaših podataka je opcionalno i neobvezno;

e) posljedice mogućeg odbijanja: odbijanje pružanja podataka ili cjelokupno protivljenje obradi podataka za ciljeve iz točke a) moglo bi međutim značiti da će zadovoljenje vaših zahtjeva biti nemoguće; odbijanje korištenja podataka za ciljeve iz točke b) nema nikakvih posljedica priznavanja prednosti vezanih uz ponude ili postojeće marketinške odnose 

f) subjekti ili kategorije subjekata (primatelja) kojima se podaci mogu prenijeti ili širiti: podaci se mogu dostaviti, ovisno o vašem specifičnom i eksplicitnom pristanku, za pravilno ispunjavanje svrhe navedenih u točkama a) i b) na naše podružnice i pridružene subjekte navedene u nastavku: Incos SpA. Podaci se također mogu dostaviti, samo u svrhe iz točke a) trećim stranama, kako bi se ispunile sve zakonske ili ugovorne obveze. Podaci neće biti podijeljeni ni pod kojim okolnostima;

g) obrađivači podataka tvrtke i osobe zadužene za obradu: podaci će se obrađivati ​​isključivo i samo od strane ograničenog broja posebno ovlaštenih predstavnika tvrtke iz administrativnog
, marketinškog, informatičkog i komercijalnog sektora;

h) automatizirani procesi donošenja odluka (npr. profiliranje): na bilo koji način se ne upravlja nikakvim automatiziranim procesima donošenja odluka;

i) prava subjekata podataka: uživate sva prava navedena u Europskoj uredbi 2016/679, kao što je pravo tražiti pristup osobnim podacima i njeno ispravljanje, otkazivanje, ograničenje obrade i pravo na prigovor na njegovu obradu, uz pravo na prijenos podataka. Također imate pravo podnijeti žalbu Nadzornom tijelu;

j) prijenosi u treće zemlje: bilo koji prijenos osobnih podataka trećoj zemlji izvan Europske unije ili međunarodnoj organizaciji odvijat će se na temelju odluke o adekvatnosti Komisije ili, u slučaju transfera sukladno člancima 46. , 47. ili 49., drugi stavak Europske uredbe, na temelju odgovarajućih mjera zaštite;

k) razdoblje čuvanja podataka: podaci će se čuvati u razdoblju strogo neophodnom za ispunjavanje zahtjeva podnositelja predmeta ili u skladu s odredbama važećeg zakonodavstva ili bilo koje ugovorne odredbe;

l) kontrolor podataka: kontrolor podataka je Coswell S.p.A., sa sjedištem u Funu (BO), Via P. Gobetti 4, u osobi zakonskog zastupnika pro tempore;

m) službenik za zaštitu podataka: službenik za zaštitu podataka je g. Juri Torreggiani, sa uredima u Reggio Emilii, Via Piccard 16 / G, tel. 0522 / 30.11.69, fax 0522 / 38.79.96: bilo koji zahtjev za pojašnjenje ili informacije može se uputiti ovom službeniku.
Ova se pravila mogu dopuniti, usmeno ili pismeno, s dodatnim elementima i indikatorima, kako bi se najbolje zadovoljili potrebama za informacijama o temi "Privatnost" i kako bi se uskladili sa zakonskim kretanjima.

Datum: 20.04.2018
Kontrolor podataka
Coswell S.p.A.